Фирмена сигурност и информация

Фирмено разузнаване, защита на информация, проверка на служители, проучване на пазара и др.

Издирване на лица

Издирване на изчезнали или окриващи се лица, роднини, наследници, длъжници и др.

Проверка на докумени

Проверка на валидноста и достуверноста на докумени

Интелектуална собственост

Интелектуална собственост, авторси права, търговски марки, франчайз, официално представителство и д.р

Междуличностни проблеми

Междуличностни и семейни проблеми, изневери, проблемни тинейджъри и др.

Родствени и съребрени връзки

Родствени и съребрени връзки, родословно дърво, наследници и др.

Нелоялна Конкуренция

Нелоялна конкуренция, подбиване на пазара, паралелен внос, продукти "ментета" и др.

Експертни заключения

Информация по дела

Информация относно граждански и наказателни дела
Екипът на ДЕТЕКТИВСКА КОЛЕГИЯ
Лицата основали ДЕТЕКТИВСКА КОЛЕГИЯ и агенциите които те представляват
Picture of Николай Стоянов
НАС - Груп

Николай Стоянов

Съосновател на ДЕТЕКТИВСКА КОЛЕГИЯ.
Основател на детективска агенция НАС - Груп

Picture of Иван Иванов
ФОКС

Иван Иванов

Съосновател на ДЕТЕКТИВСКА КОЛЕГИЯ.
Основател на детективска агенция ФОКС

Picture of Огнян Йорданов
СТАР

Огнян Йорданов

Съосновател на ДЕТЕКТИВСКА КОЛЕГИЯ.
Основател на детективска агенция СТАР

Picture of Кирил Димитров
Сенк Секюрити

Кирил Димитров

Съосновател на ДЕТЕКТИВСКА КОЛЕГИЯ.
Основател на детективска агенция Стенк Секюрити